• خانواده
  خانواده
  ۴۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  خانواده، به سبک ساخت یک جلسه مطوّل مطوی در محضر مقام معظّم رهبری

 • از تفاوت تا تفاهم
  از تفاوت تا تفاهم
  ۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  راهکارهای آشنایی با تفاوت های مرد و زن

 • پاسداشت حریم همسر
  پاسداشت حریم همسر
  ۵۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  ارائه مهارت های رعایت مرزها در روابط خانوادگی

 • شیوه نامه نگارش رساله علمی
  شیوه نامه نگارش رساله علمی
  ۲۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

   

  سندی روان، موجز و علمی جهت نگارش پایان‌نامه

 • فرم و جدول روان درمانگری CBT
  فرم و جدول روان درمانگری CBT
  ۷۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  فرم روان درمانگری  شناختی- رفتاری (CBT) به همراه جدول خطای منطقی و منطق متناسب و باورهای جایگزین

 • پرسشنامه افسردگی بک BDI-II
  پرسشنامه افسردگی بک BDI-II
  ۶۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  ارائه ۲۱ پرسش به همراه جدول پاسخنامه و فرم کلید تعیین درجه افسردگی

 • مجموعه خلاصه دروس پیش نیاز کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی(ره)
  مجموعه خلاصه دروس پیش نیاز کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی(ره)
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  مجموعه خلاصه دروس پیش نیاز کارشناسی ارشد موسسه امام خمینی(ره)

 • خلاصه کتاب اخلاق در قرآن ۲
  خلاصه کتاب اخلاق در قرآن ۲
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  بررسی موضوع اخلاق از دیدگاه  قرآن

 • در آمدی بر روانشناسی رشد۱
  در آمدی بر روانشناسی رشد۱
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  روانشناسی رشد، جهت ارائه کلّیات این علم و نظریات مختلف رشد نلخیص کتاب رشد - سوسن سیف- کتاب الکعترونیکی

 • خلاصه کتاب اخلاق در قرآن ۱
  خلاصه کتاب اخلاق در قرآن ۱
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  بررسی موضوع اخلاق از دیدگاه  قرآن- کتاب الکترونیکی

 • رضایت از زندگی
  رضایت از زندگی
  ۱۹۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

   بیان راهکارهای چگونگی حصول رضایت از زندگی

 • درآمدی بر روان‌شناسی مرضی کودک و نوجوان
  درآمدی بر روان‌شناسی مرضی کودک و نوجوان
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  خلاصه کتاب روان‌شناسی مرضی کودک ونوجوان، محمّد خدایاری فرد- کتاب الکترونیکی

 • درآمدی بر مصاحبه بالینی کودکان و نوجوانان
  درآمدی بر مصاحبه بالینی کودکان و نوجوانان
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  خلاصه کتاب مصاحبه بالینی کودکان و نوجوانان، فیلیپ بارکر- کتاب الکترونیکی

 • درآمدی بر مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
  درآمدی بر مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  خلاصه کتاب مبانی و اصول راهنمایی ومشاوره، دکتر سید احمد احمدی- کتاب الکترونیکی

 • درآمدی بر روان‌شناسی کاربردی
  درآمدی بر روان‌شناسی کاربردی
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  خلاصه کتاب روان‌شناسی کاربردی- ابوالحسن حقّانی- کتاب الکترونیکی

 • درآمدی بر ارزیابی و شناخت رفتار درمانی نوجوانان
  درآمدی بر ارزیابی و شناخت رفتار درمانی نوجوانان
  ۵۰۰۰۰ ریال
    توضیحات بیشتر   اضافه به سبد خرید   

  خلاصه کتاب ارزیابی و شناخت رفتار درمانی نوجوانان، دکتر محمّد خدایاری فرد- کتاب الکترونیکی